Bush Calls Safaris, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 2729 4061, accepteert boekingen volgens de hier beschreven voorwaarden, welke worden vastgelegd in een boeking overeenkomst en als totale overeenkomst tussen de partijen zal gelden.

Boeking
Bush Calls Safaris verstaat onder een boeking het vastleggen van de reis(onderdelen) zoals beschreven in de door de klant geaccepteerde offerte. De boeking en bijhorende boekingsovereenkomst zijn afgesloten in Nederland en vallen onder Nederlands recht. Bush Calls Safaris accepteert geen aansprakelijkheid voor boekingen waar de boekingsovereenkomst niet van is ondertekent. Bush Calls Safaris houdt zich het recht voor boekingen zonder opgaaf van reden te weigeren. Een boeking is definitief wanneer de boekingsovereenkomst getekend is en de (aan)betalingen bij Bush Calls Safaris zijn ontvangen.

Aanbetaling & Betaling
Een aanbetaling als percentage van de volledige reissom is vereist om een boeking te kunnen garanderen. Voor zowel de aanbetaling als de restant betaling stuurt Bush Calls Safaris de klant een factuur met daarin de geldende betalingstermijn. De volledige reissom dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek aan Bush Calls Safaris op de opgegeven bankrekening te zijn betaald. Indien de volledige reissom niet uiterlijk 30 dagen voor vertrek aan Bush Calls Safaris is betaald, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd en heeft Bush Calls Safaris het recht de aanbetaling te behouden. Klanten die een reis binnen 30 dagen voor vertrek boeken, dienen de volledige reissom binnen de gestelde betaaltermijn van de factuur te betalen.

Valuta & Koers
Bush Calls Safaris behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen aan wijzigingen die voortkomen uit veranderde belastingen of wisselkoersen ten opzicht van het moment van het aangaan van de boekingsovereenkomst en de eind afrekening.

Annulering & Restitutie
In het geval dat een klant de boeking annuleert heeft Bush Calls Safaris het recht de aanbetaling te behouden. Indien de boeking binnen de termijn van 30 dagen voor vertrek wordt geannuleerd,  gelden de volgende annuleringskosten:

  • tot 15 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom;
  • 5 of minder dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.

Indien één of meerdere leden van het reisgezelschap later dan de vertrekdatum vertrekt, of tijdens de reis deze eerder afbreekt, vindt geen restitutie plaats. Als één of meerdere leden van het reisgezelschap gedurende de reis niet het volledige programma volgt, vindt geen restitutie plaats.

Bush Calls Safaris behoudt zich het recht voor een boeking éénzijdig en op eigen gezag te annuleren, zonder voorafgaand bericht. Echter, in dat geval is Bush Calls Safaris verplicht alle betalingen aan de klant te retourneren. Dit zal de enige verplichting zijn van Bush Calls Safaris en aanspraak op andere vergoedingen is niet mogelijk.

Wijziging
Bush Calls Safaris behoudt zich het recht voor het reisprogramma of onderdelen daaruit, alsmede de reissom van het reisprogramma of onderdelen daaruit te wijzigen indien zich omstandigheden voordoen die buiten de macht van Bush Calls Safaris liggen, zoals weersomstandigheden, politieke ontwikkelingen of wijzigende wet- & regelgeving.

Reisdocumenten & Visa
De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige reisdocumenten zoals paspoort, rijbewijs, visa en vaccinatiebewijzen voor de landen die bezocht zullen worden.
Bush Calls Safaris is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen door het ontbreken van deze documenten op vertrek van of tijdens de reis.

Verzekering
De klant is verplicht om een passende reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten, geldig voor de landen die bezocht zullen worden en van toepassing zijn op de activiteiten gedurende het reisprogramma. De reisverzekering dient een adequate medische verzekeringspolis te bevatten, inclusief repatriëringsvergoeding en evacuatie per vliegtuig.

Gevolgen van het ontbreken van een dergelijke verzekering of bewijs van verzekering zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant.

Bagage
Te allen tijde is de klant verantwoordelijk voor zijn of haar bagage en persoonlijke spullen. Bush Calls Safaris accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of persoonlijke spullen.

Risico
De klant begrijpt dat delen van het reisprogramma een avontuurlijk karakter hebben en een persoonlijk risico met zich meebrengen. Noch Bush Calls Safaris, noch één van haar uitvoerders kunnen, buiten de wettelijke aansprakelijkheid, aansprakelijk worden gesteld voor verwonding of letsel met als gevolg het overlijden van betrokkene, hoe ook ontstaan. De klant vrijwaart in deze Bush Calls Safaris en haar uitvoerders, van deze aansprakelijkheid.

Overmacht
Onvoorziene omstandigheden waaronder, maar niet uitsluitend, oorlog, weersomstandigheden, oproer, aardbevingen of andere situaties die buiten de macht van Bush Calls Safaris liggen, kunnen Bush Calls Safaris doen besluiten tot het beëindigen of aanpassen van de reis. Bush Calls Safaris is dan niet aansprakelijk voor ontstane (gevolg)schade noch verplicht tot restitutie van de reissom of delen daarvan.